*

Nakon svega si mi stranac… Ni sjena od onog starog lika…
Bio si samo dobar glumac, ili ja dobra publika…

Komentariši